E-cigg

Blinkar den på grund av att den är överhettad vänta enär en fjuttig tag försenad går det att använda den upprepa. e-Cigaretten befinner sig det närmaste riktig tobak du kommer, både till utseende och roll. Det bildas ingen os med e-Cigaretter, det befinner sig enkom ånga, samt ni utsätter på grund av inte dig jag samt dina medmänniskor stäv de tusentals giftiga kemikalier som finns I tobak. Elcigarett-vätskorna består av: diväteoxid, propylenglykol, glycerol samt aromatiska ämnen.

Propylenglykol (E1520) används offentligt I födoämne som bärare bruten tillsatser och aromer. Glycerol (e 422) används vanligtvis som tillsats I mat, som förtjockningsmedel och fuktighetsbevarare. Varannan brakskit dör I åkomma orsakad av tobaksrökning. bred tobaksrökning utsetter ni din kropp stäv ovan fyratusen olika kemikalier såsom tjära, os, cyanid, kolmonoxid, kväveoxid, vätecyanid och ammoniak. Tobak består av ovanför 40 kända carcinogener (cancerogen ämnen).

Tobakens tusentals kemikalier skifta intill förbränning och blir vanligtvis massor giftigare. Ungefärligen dödar tobaken år 2020 fler människor ännu HIV, knark, trafikolyckor, malaria och tuberkulos ihop. Pga tobak dör årligen ca.5-6 miljoner I läka världen. e cigaretten är det tobaksalternativ som brakskit kvar alltsammans världen äger väntat villig. Du behöver ej längre finna dig I stigande skatter samt priser som åstadkommer rökning därpå intill hopplös.

Patronen fungerar som bakdelen av den elektroniska cigaretten, den innehåller någon fluid som avger smaken och nikotinstyrkan I din e-cigarett. Patronen kan köpas med annorlunda smaker som Tobak samt Mentol. Ni kan också avgöra mellan nikotinstyrkor så som Standard(16mg), Otydlig(8mg) samt också Utan Nikotin, för de som befinner sig intresserade att minska deras nikotin intag utan att mista nöjet bruten rökning. Patronen glider sedan kvar till finfördelaren.

Finfördelaren befinner sig en futtig värmeelement (icke-brännbar) som förvandlar vätskan därinnanför patronen till röklik dunsta bort, ungefär som någon rökmaskin I miniatyr. Finfördelaren skruvas sen fast I slutet på batteriet. Batteriet levererar sen e-cigg med ström. Alldenstund en e-cigarett drivs från batteriet, finns det ingen flexibel bål eller stoft att behandla. I slutet från batteriet finns det någon liten D.e.Deborah ljuskälla som tänds när ni drar ett bloss genom din  e cigarett.